Cách Chèn Dấu đầu dòng trong Bảng tính Excel

Cách tạo dòng tiêu đề trên bảng tính Excel

Thêm danh sách có dấu đầu dòng trong trang tính Excel không đơn giản, nhưng hoàn toàn có thể. Không giống như Microsoft Word — hoặc thậm chí là PowerPoint — không có nhiều cách các dấu hiệu trực quan để hướng dẫn bạn khi thêm các danh sách này. Thay vào đó, chúng tôi sẽ thử một số thủ thuật thủ công để hoàn thành nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *