Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán Tổng hợp là người tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng thể để lập báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp. Bởi vậy để đảm bảo báo cáo tài chính sau khi được phát hành hạn chế được tối đa những sai sót người làm kế toán tổng hợp ngoài việc hiểu biết về luật kế toán, nắm nõ được các thông tư nghị định liên quan tới sổ sách, chứng từ, cách hạch toán kế toán…Đòi hỏi còn phải hiểu được tất cả các quy trình nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

Điều quan trọng nhất đối với một kế toán Tổng hợp là biết cách tư duy logic trong việc đối chiếu và kiểm tra tính chính xác của số liệu.

Kế toán tổng hợp

Vậy khi thực hiện công việc đối chiếu số liệu lập báo cáo tài chính chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu. Việc đầu tiên phải nhìn được tổng thể bảng cân đối phát sinh và kiểm sơ bộ các đầu tài khoản sao cho phải đáp ứng được các nguyên tắc:

 1. Các đầu tài khoản 1,2 không có số dư bên có trừ tài khoản: 131, 214
 2. Các đầu tài khoản 3,4 không có số dư bên nợ trừ tài khoản: 331, 333, 421
 3. Các đầu tài khoản 5,6,7,8,9 cuối khi hết số dư

Tiếp theo đối chiếu từng đầu tài khoản bằng cách sử dụng sổ chữ T, bảng kê chứng từ, sổ chi tiết, bảng cân đối phát sinh một tài khoản, các bảng tổng hợp liên quan tới bộ phận bán hàng, bộ phận kho, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, bộ phận tính lương, kế toán giá thành….

Vai trò Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Để giải quyết bài toán đối chiếu số liệu trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế…Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp SCTT ngoài việc cảnh báo các nghiệp vụ hạch toán sai không đúng bản chất của tài khoản kế toán. Hệ thống Phần mềm đã xây dựng bộ Tool đối chiếu số liệu chuẩn xác giữa các phần hành kế toán nhằm tiết kiệm thời gian, tránh phải những sai sót trong công tác hạch toán kế toán.

Bộ công cụ gồm 10 bảng tổng hợp đối chiếu tổng thể các tài khoản trong bảng cân đối phát sinh:

 1. Bảng kê chứng từ đầy đủ thông tin (Khách hàng, Tài khoản, tài khoản đối ứng, Nội dung, Vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền, PS nợ, PS có, Khoản mục phí, Vụ việc, Bộ phận, Sản phẩm, Chứng từ, người nhập liệu chứng từ…..)
 2. Bảng tổng hợp thu chi đối chiếu tài khoản liên quan: 111, 112, 131, 138, 141, 331, 338, 641, 642…
 3. Bảng tổng hợp bán hàng đối chiếu các tài khoản liên quan: 131, 138, 511, 333…
 4. Bảng tổng hợp mua hàng đối chiếu tài khoản liên quan: 331, 338, 133, 152, 153, 156…
 5. Bảng tổng hợp hàng hóa tồn kho đối chiếu các tài khoản 152, 153, 156, 621, 627, 632…
 6. Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC đối chiếu tài khoản 242, 214, 641, 642
 7. Bảng tổng hợp giá thành Sản phẩm đối chiếu các tài khoản liên quan 152, 153, 154, 155, 621, 622, 627…
 8. Bảng tổng hợp chi phí lương đối chiếu các tài khoản liên quan: 334, 338, 622…
 9. Bảng tổng hợp đối chiếu giữa tờ khai bảng kê và tài khoản của các tài khoản liên quan tới các sắc thuế: 133, 3331, 3332, 3334…
 10. Bảng tổng hợp Doanh thu chi phí khác đối chiếu tài khoản: 138, 338, 711, 811

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *