Quản lý chương trình tính chiết khấu, khuyến mại và hỗ trợ

Quản lý các chương trình tính chiếu khấu khuyến mại

CHIẾT KHẤU, KHUYẾN MẠI, HỖ TRỢ

 • Chiết khấu, khuyến mại, hỗ trợ khách hàng đều là một trong những chiến lược bán hàng của doanh nghiệp mục đích nhắm thúc đẩy tăng sản lượng bán hàng, tăng doanh số bán ra
 • Tuy nhiên cần phải hiểu rõ bản chất của từng khái niệm để áp dụng vào cho doanh nghiệp mình một cách phù hợp
 • Nói ngắn gọn: Chiết khấu là một hình thức giảm giá cho khách hàng mua với khối lượng lớn thường ổn định và mang tính dài hạn. Việc áp dụng tỉ lệ % chiết khấu là hoàn toàn do Doanh nghiệp và khách hàng thương thảo trong hợp đồng mua bán và không cần phải đăng ký với cơ quan quản lý.
 • Còn khuyến mại là một trong những chương trình xúc tiến thương mại nó là khoản giảm trừ mang tính ngắn hạn và có thời gian cụ thể. Các chương trình khuyến mại phải được công khai và phải được đăng ký với cơ quan quản lý.
 • Tùy vào từng đặc thù doanh nghiệp để có thể áp dụng chính sách Chiết khấu hoặc Khuyến mại phù hợp.
 • Một điều cần lưu ý đó là: Khuyến mại thì giá tính VAT =0 còn Chiết khấu giá tính VAT là giá đã trừ Chiết khấu
 • Hệ thống phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp SCTT đã và đang đáp ứng được tất cả các bài toán khuyến mại, chiết khấu, hỗ trợ cho khách hàng của Doanh nghiệp bao gồm:

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 • Khuyến mại theo khung giờ mua hàng

(Gồm theo khung giờ trong ngày, theo ngày, theo tuần, theo tháng)

 • Khuyến mại theo từng khu vực, vùng miền, nhóm đối tượng khách hàng, hoặc từng đối tượng khách hàng cụ thể.
 • Khuyến mại theo từng nhóm hàng hóa hoặc một hàng hóa cụ thể
 • Khuyến mại theo hình thức mua mặt hàng A thì được khuyến mại mặt hàng B hoặc ngược lại.
 • Hoặc có thể áp dụng các hình thức khuyến mại cùng 1 thời gian

TƯƠNG TỰ NHƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HỆ THỐNG CHO PHÉP KHÁI BÁO ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC CHIẾT KHẤU KHÁC NHAU TRONG DOANH NGHIỆP

 • Chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng theo tỉ lệ tổng giá trị đơn hàng
  • VD: Đơn hàng từ 100.000 ->200.000 Chiết khấu 1%
  • Đơn hàng từ 201.000 ->300.000 Chiết khấu 2%
  • Đơn hàng từ 300.000 ->500.000 Chiết khấu 4%
  • ………
 • Chiết khấu mua đủ số lượng hàng hóa A thì được x hàng hóa B
  • VD: Mua 100 mặt hàng A thì được CK 1 mặt hàng B
  • Mua 200 mặt hàng A thì được CK 1 mặt hàng C
  • …..
 • Chiết khấu theo vùng miền, chiết khấu theo từng khu vực, chiết khấu theo từng nhóm khách hàng, hoặc CK cho 1 đối tượng khách hàng cụ thể
 • Hoặc có thể CK cùng 1 thời điểm cho các hình thức CK trên

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Giống như các chương trình khuyến mại Doanh nghiệp có thể áp dụng các chương trình hỗ trợ cho khách hàng như:

 • Mua mặt hàng A được hỗ trợ mặt hàng B và ngược lại
 • Mua n mặt hàng A được hỗ trợ n-1 mặt hàng A và ngược lại
 • Mua nhóm mặt hàng X được hỗ trợ mặt hàng x1
 • Hỗ trợ theo sản lương mua hàng từng vùng miền, từng khu vực, từng nhóm khách hàng, hoặc một khách hàng cụ thể.
 • Hỗ trợ theo sản lượng mua hàng theo từng giai đoạn, từng mức sản lượng mua hàng.
 • Hỗ trợ theo các khung giờ trong ngày, hỗ trợ theo ngày, theo tuần, theo tháng, quý, năm hoặc một thời gian cụ thể.
 • Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp SCTT là một hệ thống phần mềm hoàn thiện trong việc khai báo các hình thức Chiết khấu, Khuyến mại, Hỗ trợ…Hệ thống mẫu biểu báo cáo linh động, số liệu chính xác, đáp ứng mọi yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.
 • Sau đây là một VD quản lý hỗ trợ bằng tiền theo sản lượng mua hàng cho một mặt hàng bia Heineken trong một doanh nghiệp buôn bán đồ uống
 • Điều khoản Hợp đồng mua bán giữa Doanh nghiệp và Khách hàng ghi rõ mức hỗ trợ, giai đoạn hỗ trợ, hỗ trợ theo từng vùng miền như sau:
  • Hàng tháng bộ phận tính hỗ trợ khách hàng tập hợp số liệu sản lượng khách hàng mua hàng thực tế để tính hỗ trợ cho khách
  • Mức khoán, mức tính hỗ trợ có thể khác nhau với từng khu vực, từng thị trường, hoặc có thể chi tiết cho từng khách hàng khác nhau

 • Căn cứ trên quyết định của Doanh nghiệp và hợp đồng thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và khách hàng, bộ phận tính hỗ trợ cập nhật mức tính hỗ trợ trên hệ thống sau đó tự động lên các mẫu biểu thanh toán trên hệ thống phần mềm kế toán tính hỗ trợ của khác hàng
 • Hệ thống mẫu biểu báo cáo gồm:

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *